Характер виконання

Позначень характеру виконання музичних творів досить багато, їх переліку присвячені цілі словники. У наведеній таблиці вказано найголовніші з них:

Італійське
позначення
Вимова
Значення
affetuoso афетуозо пристрасно
agitato аджітато тривожно, стурбовано
ad libitum ад лібітум [лат.] на свій розсуд
alla marcia алля марчіа в стилі маршу
amoroso аморозо з любов’ю
animato анімато з душею
apassionato апасьонато палко, пристрасно
brillante брильянте блискуче
cantabile кантабіле наспівно
capriccioso капріччозо примхливо, дивно
dolce дольче ніжно
doloroso дольорозо сумно, журливо
energico енерджіко рішуче
espressivo еспресіво виразно
flessibile флессібіле гнучко
fresco фреско свіжо
furioso фурйозо люто, несамовито
giocoso джіокозо грайливо
grazioso граціозо граціозно
ironico іроніко глузливо
lacrimoso лякрімозо журливо, скорботно
maestoso маестозо урочисто, велично
marciale марчіале подібно до маршу
mesto место сумно, журливо
naturale натурале просто, безпосередньо
pesante пезанте важко
pomposo помпозо пишно, урочисто
quasi fantasia квазі фантазія начебто фантазія
risoluto різолюто рішуче
rubato рубато вільно
scherzando скерцандо жартівливо, жваво
semplice семпліче просто
serioso серйозо поважно
sostenuto состенуто стримано
spirituoso спірітуозо палко, гаряче
tenuto тенуто витримано
tranquillo транквілльо спокійно, не поспішаючи
vigoroso вігорозо бадьоро, сміливо
con moto кон мото рухливо
con spirito кон спіріто з піднесенням
con fuoco кон фуоко з вогнем
con brio кон бріо з жаром
Яндекс.Метрика