Темп

Темп – це швидкість руху в музичному творі.

Розрізняють повільні, помірні та швидкі темпи. Позначення темпів, як і переважної більшості додаткових позначень у нотах пишуться італійською мовою.

                                                      Повільні темпи

Італійське
позначення
Вимова
Значення
Largo лярго дуже протяжно, широко
Larghetto ляргетто протяжно
Lento ленто протяжно
Adagio адажіо повільно, спокійно
Grave граве важко, поважно

                                                      Помірні темпи

Італійське
позначення
Вимова
Значення
Andante анданте помірно повільно
Andantino андантіно швидше ніж анданте
Moderato модерато помірно швидко
Allegretto алегретто пожвавлено

                                                      Швидкі темпи

Італійське
позначення
Вимова
Значення
Allegro алегро швидко
Vivo, Vivace віво, віваче жваво
Presto престо швидко
Prestissimo престіссімо дуже швидко

Темп на протязі твору дуже часто змінюється. Тому вживаються позначення, що характеризують переходи від одного рівня темпу до іншого.

                                             Таблиця темпових змін

Італійське
позначення
Вимова
Значення
accelerando
accel., acceler.
аччелерандо прискорюючи
animando анімандо пожвавлюючи
rallentando
rall., rallent.
ралентандо уповільнюючи
ritardando
rit., ritard.
рітардандо уповільнюючи
ritenuto
rit.
рітенуто затримуюючи
stretto стретто стисло (прискорюючи)
a tempo
tempo primo
а темпо
темпо прімо
повернення до
попереднього темпу
Яндекс.Метрика