Музичний словник – “Х”

Музичний словник

Хабанера. Ви, напевне, знаєте хабанеру Кармен з однойменної опери Ж. Бізе і здогадуєтеся, що вона пов’язана з іспанським фольклором. Але навряд чи здогадуєтеся, що танець своєю назвою зобов’язаний столиці Куби – Гавані (буквально habanera – “мешканка Гавани”) і походження його кубинське. Але, що найцікавіше – кубинська хабанера народилася з європейського контрдансу, завезеного на Кубу наприкінці XVIII століття.

Танець дводольний, з характерним пунктирним дробленням першої долі. Він популярний в Іспанії та в Латинській Америці. Його вважають одним з попередників танго.

 

Музичний словникХорал. Середньовічний латинський термін choralis стався від грецького choros – хор – і означав хоровий церковний спів.

Ранній католицький хорал називається григоріанським від імені папи Григорія I, який наприкінці VI століття відібрав, переробив і узаконив ті християнські співи, які найбільш відповідали духу церкви. Мелодії хоралів відрізняються простотою і строгістю, навмисною знеособленістю, об’єктивністю. Тексти були взяті в основному з Біблії і в усій Європі співалися на латині.

Протестантський хорал виник як один із проявів руху Реформації, спрямованого проти католицької церкви. Його мелодії увібрали в себе народні інтонації, вони емоційні, людяні і демократичні. Тексти були переведені на національні мови.

Виникнувши як одноголосся, хорал, однак, поступово “обростав” багатоголоссям. З розвитком гармонії і аккордового багатоголосся поширилися акордові чотириголосні гармонізації хоралів. Тому музику чисто аккордового складу з нескладною мелодією у верхньому голосі називають хоральною.

У західноєвропейській музиці багатоголосні обробки хоралів, в тому числі і чисто інструментальні, утворили самостійний жанр. Найбільш відомі органні хоральні прелюдії Й. С. Баха.

Музичний словникХореографія. Хоча слово це відноситься до балету, до танцю, і аж ніяк не до хору – збіг між цими словами великий. Тому що хоровод (а саме це означало давньогрецьке слово choros) – спів і танець одночасно. Що ж стосується другої половини слова, то воно значить запис. Отже, хореографія – це насамперед запис танцю, повна фіксація його рухів і їх послідовності. Цей термін введений французьким балетмейстером, або, як раніше називали, танцмейстером Р. Фьойе в 1700 році.

Значно пізніше, в середині XIX століття хореографією стали називати твір нових танців і балетних вистав. Нове поняття включило в себе старе і стало більш широким. Ним ми користуємося й донині, зробивши слово “хореограф” синонімом балетмейстер.

А також, термін “хореографія” отримав і загальний зміст як мистецтво танцю і балету в цілому.

Музичний словникХормейстер. Німецьке слово meister означає майстер, фахівець, знавець. Присутнє воно в таких термінах, як капельмейстер, концертмейстер та ін.

У широкому розумінні це керівник хору, хоровий диригент. У минулому термін “хормейстер” був синонімом термінів “регент”, “кантор”, “капельмейстер”. Але якщо раніше він означав головного і основного керівника, то з розвитком концертної практики і підвищенням ролі диригента як художника функція хормейстера змістилася до функції помічника диригента при розучуванні репертуару, на репетиціях і т. д.

Музичний словникХори. Хоча походження цього слова відноситься до хору, значення його пов’язане з архітектурою. Хорами називають високо розташовані галереї, балкончики у великому залі або в храмі, на яких розміщений церковний хор. Звук, що доноситься зверху, з хорів, робить церковний спів більш глибоким, таємничим і вражаючим.

 

 

Музичний словникХроматизм. Походить це слово від грецького chroma, що означає колір. Стародавні греки уподібнювали сім тонів діатонічного звучання – до, ре, мі, фа, соль, ля, сі – семи основним барвам веселки. А півтони вважали їх відтінками.

Від слова хроматизм утворилися різні музичні поняття. Крім хроматичного півтону, це хроматична гама; хроматичні знаки – те ж, що й знаки альтерації; хроматичні інтервали, тобто інтервали, утворені за допомогою хроматично змінених ступенів ладу.

Яндекс.Метрика