Розвиток музиканта-початківця

Прищепити дітям любов до музики, навчити їх виразно і свідомо співати нескладні пісні на слух та по нотах, розвинути творчу активність, виховати здатність емоційно сприймати музику — основне завдання, визначене новою програмою з музики для дітей, що починають вивчати музику.

За перший рік навчання учні повинні набути початкових вокально-хорових навичок: виробити правильну співацьку поставу, вміння користуватись диханням, легким, округленим звуком, чіткою дикцією, співати всім класом в унісон чисто і злагоджено. Ці навички виробляються під час розучування пісень і вправ.

пісні для дітей

Робота з піснями на слух

Більшість пісень в класі розучують на слух, з голосу вчителя. Використовуючи цю форму роботи, вчитель мусить прагнути максимально свідомого засвоєння художнього образу пісні. Вся технічна робота над художнім виконанням на всіх стадіях вивчення пісні повинна бути спрямована на виразне і емоційне виконання кожного куплета.

Для розучування пісні на слух рекомендуємо такі етапи роботи:

 1. 1.    Ознайомлення з піснею:
  а) вступне слово про пісню,
  б) художній показ пісні,
  в) бесіда про виконану пісню.
 2. 2.    Засвоєння літературного тексту.
 3. 3.    Розучування мелодії і вироблення виразного співу.
 4. 4.    Закріплення і повторення.
 5. Прослухавши пісню, діти разом з учителем роблять аналіз засобів музичної виразності, доступних розумінню першокласника.
  Розбір твору бажано побудувати у такий спосіб, щоб показати, як ті чи інші елементи »музичної мови (темп — швидкий, повільний; динаміка — голосно, тихо; характер мелодії — маршовий, наспівний, танцювальний тощо) допомагають відтворити ідейно-художній задум у музиці. В багатьох посібника подаються короткі визначення характеру деяких пісень. Але до цього висновку діти повинні прийти в процесі розбору твору за допомогою навідних запитань учителя.

Текст і ритм

Під час уроку краще використовувати пісні з текстом. Це допоможе вчителю у процесі навчальної роботи. У першій чверті, коли учні ще не мають достат¬ніх навичок з читання, вони вивчають за допомогою вчителя слова по слуху напам’ять. Можна запропонувати учням вивчати текст удома, з допомогою батьків.    

як навчитися музиці

Вивчаючи слова пісень, слід домагатись виразного декламування, заснованого на розумінні смислових зв’язків тексту. Слова деяких пісень рекомендується вивчати у ритмі пісні, одночасно із співом мелодії. Все це покращить почуття ритму у дитини.

Здебільшого мелодію пісні розучують по фразах, потім їх об’єднують. Швидкі мелодії бажано спочатку вивчати в дещо уповільненому темпі.
Вивчаючи пісню, учитель повинен звернути увагу на особливості побудови фраз (напрям руху, ритмічний рисунок, однакові мелодичні ходи тощо).

Корисно, щоб учні слухали пісню у виконанні вчителя і самостійно визначали особливості побудови мелодії.
Такі спостереження учнів над ритмом і мелодичним рисунком полегшують засвоєння пісні.
Уже з перших уроків роботи над піснею вчителю слід по можливості добиватися грамотного і виразного виконання пісні, спираю¬чись на її художній зміст. Так поступово в роботі над піснею учні привчаються до вдумливого розуміння її змісту, що дає можливість кожний куплет виконувати різноманітно, відповідно до тексту. У процесі розучування і повторення пісні бажано урізноманітнювати способи її виконання. Співати можна всім класом, групами або поодинці.

Важливе значення для розвитку активного музичного слуху і самостійності має спів без інструментального супроводу. Зважаючи на це, вчитель повинен систематично застосовувати акапельний спів при повторенні нескладних для інтонування пісень і вправ.

Головним у розділі «Музична грамота та практичні навички з сольфеджіо» є вироблення початкових навичок співу по нотах, розвиток музичного слуху і мислення. Усі відомості з музичної грамоти в посібнику тісно пов’язані з хоровим співом, із слуханням та розбором музичних творів.

Залишити коментар

Яндекс.Метрика